Tiga Matlamat

Visi
Menghasilkan produk Islam dengan membentuk modal insan yang syumul merangkumi aspek lahir dan batin yang hafiz tiga puluh juzuk Al-Quran, menjadi pemimpin masyarakat yang berakhlak dengan akhlak Rasulullah dan mampu untuk mengimplimentasikan Al-Quran dalam bentuk realiti dalam kehidupan individu khususnya dan masyarakat awam amnya.

1. Membina keluarga muslim yang soleh lagi berilmu, beramal, berakhlak, dan bertaqwa serta berpegang teguh pada prinsip akidah Islam yang sebenar.

2. Membentuk masyarakat yang celik Al-Quran dan amal Sunnah.


Satu rumah satu Al-Hafiz