Objektif penubuhan (IMTAZ)

1. Mendidik diri beramal dengan Sunnah Rasulullah s.a.w.


2. Melahirkan individu muslim yang boleh membaca, menghafaz, dan mengamalkan Al-Quran.


3. Melahirkan individu yang professional dan alim yang hafiz Al-Quran.


4. Membina jiwa yang cintakan akhirat.


5. Melahirkan pemimpin uswatun hasanah yang disegani masyarakat.


6. Membina asas agama yang kukuh dalam diri.


7. Melahirkan individu muslim yang berilmu, beramal dan bertaqwa.


8. Mewujudkan suasana ajaran Islam yang sebenar dalam diri setiap individu berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, serta Ijma’ dan Qias.